YANGIN ALARM Mavigard GDR Serisi Gaz Dedektörleri Bağlantı Şeması ve Kullanma Kılavuzu


MAVİGARD GDR SERİSİ
METAN (DOĞALGAZ) ve LPG (BÜTAN+PROPAN)
GAZ DETEKTÖRLERİ
Gaz detektörleri; kapalı yerlerdeki gaz kaçaklarını algılar. Alarm durumunu, sesli ve görsel alarm olarak, detektördeki hata durumlarını görsel uyarı ile kullanıcıya iletir. Güvenlik, yangın alarm veya gaz alarm santralına bağlanabilir. Röle çıkışı sayesinde alarm durumunda aspiratör gibi cihazlara otomatik olarak anahtarlama yapar.
Garanti kartınızı satıcı firmaya onaylatınız.


GAZ DETEKTÖRÜNÜN MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ

Metan (Doğalgaz) Detektörü
Doğalgaz kullanılan yerlerde gaz kaçağı, alevin sönmesi sebebiyle gazlı cihazdan, boru ve bağlantı yerlerinden kaynaklanabilmektedir.

Metan gazından oluşan doğalgaz havadan hafiftir ve gaz kaçağı durumunda tavana doğru yükselir. Bu yüzden doğalgaz detektörleri tavanın 5-15 cm aşağısına ve gaz kaynağının izdüşümsel olarak 1 ile 2 metre uzağına yerleştirilmelidir.


LPG (Bütan + Propan) Detektörü
LPG kullanılan yerlerde gaz kaçağı, alevin sönmesi sebebiyle gazlı cihazdan, hortum ve bağlantı yerlerinden ve ayrıca tüpün detandör veya bağlantısından kaynaklanabilmektedir.

Bütan ve propan gazından oluşan LPG havadan
ağırdır ve gaz kaçağı durumunda zemine çöker.
Bu yüzden LPG detektörü zeminin 15-25 cm
yukarısına ve gaz kaynağının izdüşümsel olarak 1 ile 2 metre uzağına yerleştirilmelidir.

• Detektörlerin yerleri belirlenirken, sızan gazın en fazla birikme olasılığı olan yere öncelik verilmelidir.
Detektörlerin dolap gibi kapalı yerlere yerleştirilmesi sakıncalıdır.
• Bir detektör 50m² büyüklüğe kadar bir mekânı koruyabilir. Çok küçük bile olsa, duvar veya bölmelerle
ayrılmış her farklı mekan için ayrı bir gaz detektörüne ihtiyaç vardır.
• Gaz detektörünün kullanılacağı yerde aspiratör vb. havalandırma tertibatı varsa, cihaz aspiratöre 1,5
metreden daha fazla yaklaşmamalıdır. Ocak üstü, davlumbaz üstü gibi yerler de uygun değildir. Duş, lavabo veya eviyeden su sıçramayacak kadar uzağa konulmalıdır. Detektörün önünü kapayacak şekilde mobilya veya eşya koymayınız.

GAZ DETEKTÖRÜNÜN ELEKTRİKSEL BAĞLANTILARI

Elektrik bağlantıları konusunda dikkat edilecek noktalar:
• Aşağıdaki işlemler elektrik tesisatı konusunda bilgi ve deneyim gerektirir.
• Tüm bağlantılarda tek telli kablo kullanınız.
• Aşağıdaki çizimler, cihazın içindeki klemens yapısına göre hazırlanmıştır.

GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLANTI


220V AC MODELLER
(GDR-220M ve GDR-220L)
Gaz detektörü bağımsız bir sigorta devresine sahip olmalıdır. Besleme hattının bağlantıları şekildeki gibi olmalıdır.


12/24V DC MODELLER
(GDR-1224M ve GDR-1224L)
Besleme hattının bağlantıları şekildeki gibi olmalıdır.

GÜVENLİK VE YANGIN ALARM SANTRALINA BAĞLANTI
GDR-1224M ve GDR-1224L modelleri 12 veya 24V DC ile çalışan güvenlik santrallarına, gaz alarm santrallarına veya yangın alarm santrallarına bağlanabilir. Gaz detektörünün beslemesi santrallardan veya harici bir güç kaynağından iki damarlı kablo ile yapılır. Gaz detektörünün santrala alarm sinyali yollaması ise, bir diğer iki damarlı kablonun cihazın röle çıkış klemensine bağlanması ile sağlanır. N/A veya N/K klemensinin kullanılması konusunda santral üreticisinin önerisine göre hareket edilir. Cihazın röle bağlantısında santral üreticisinin talimatına uygun olarak alarm direnci (B) ve/veya hat sonu direnci (A) bağlanması gerekebilir. Bağlantı şekli ve direnç değerleri için santral üreticisinin talimatına bakınız.RÖLE BAĞLANTISI

Gaz kaçağı algıladığında, detektörün aspiratör veya gaz kesme vanası gibi ortamda mevcut çeşitli cihazlara otomatik olarak kumanda etmesi isteniyorsa röle çıkışından yararlanılır. Gaz detektörleri, N/A veya N/K kuru kontak (8A 30V DC, 10A 250V AC) çıkışı sağlamaktadır. Daha yüksek akım değerleri için uygun kontaktör bağlanmalıdır. Röleden aşırı akım çekilmesi sebebiyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır. Bağlantılar aşağıdaki şekillere göre yapılmalıdır.


Alarm durumunda bazı cihazların çalışması, bazılarının da durdurulması sağlanabilir. Ancak elektrikli cihazların gaz kaçağı durumunda çalışır vaziyette olmalarının yaratacağı tehlikenin göz önüne alınması gerekir. Eğer detektör bir santrala bağlanarak çalıştırılacaksa, otomatik kumanda işlevinin santral üzerinden yapılması tavsiye olunur.

GAZ DETEKTÖRÜNÜN KULLANILDIĞI YERLER VE ALARM SEVİYESİ
• Doğalgaz veya LPG'nin tüketildiği veya depolandığı konut, büro, dükkan, atölye, depo ve benzeri
yapılarda mutfak, banyo, kazan dairesi, ısı merkezi, kat kaloriferi gibi bölümlerde ya da sarnıç, mahzen,
dehliz, merdiven boşluğu gibi gaz sızıntısı veya birikimi oluşabilecek yerlerde kullanılır.
• 12 veya 24 V besleme akımı bulunan karavan gibi araçlarda, yat, kotra, gemi gibi teknelerde aynı amaçla
kullanılabilir.
• Ortamda bulunan gazların patlama veya parlama oluşturmayacak konsantrasyon sınırına ALT PATLAMA
SINIRI (Lower Explosion Level - LEL) denir. Metanın (Doğalgaz) LEL değeri %5, LPG’nin (bütan +
propan) %2,1’dir.
• MaviGard Gaz Detektörleri, ortamdaki gaz seviyesi, belirtilen LEL değerlerinin beşte birine (1/5)
ulaştığında alarm verir.
GAZ DETEKTÖRÜNÜN ÇALIŞMASI
• Gaz detektörü montaj şemasında gösterildiği gibi yerleştirildikten sonra enerjilendirilir. Detektör, ilk
enerjilendirildiği andan itibaren 1 dk boyunca algılama işlemi yapmaz.
• Bu süre zarfında sadece cihazın çalıştığını gösteren yeşil “Sistem Devrede” LED’i yanar. Bu bir dakikalık
ısınma süresinin ardından detektör algılama yapmaya hazır duruma gelir.
• Detektörde oluşacak tüm hata durumları, detektör üzerindeki sarı “Hata” LED’i ile izlenir.
• Detektör üzerindeki “Test” butonu kullanılarak, Alarm LEDi’nin ve dahili buzzer’ın çalışıp çalışmadığı test
edilebilir.
• Detektör çalışma süresi boyunca belirli aralıklarla kendini kalibre ederek daha kararlı bir algılama yapısı
sunar.
• Elektrikler kesik iken gaz detektörü çalışmaz.
• Cihazın yeşil “Sistem Devrede” LED'i yanar vaziyette iken gazlı bir çakmağı cihazın gaz giriş penceresine
yaklaştırın, alevsiz olarak gaz düğmesine 1 dakika süreyle basın. Cihaz alarm vermeye başlamışsa, test
sonucu olumludur. Bu testi her ay tekrarlamanız önerilir.
TDD-363 Rev.0 GDR-220M / GDR-220L Kullanma Kılavuzu Sayfa No : 3 / 4
GDR-1224M / GDR-1224L Kullanma KılavuzuALARM DURUMUNDA
• Öncelikle SAKİN OLUNUZ.
• Elektrik düğmelerine dokunmayınız. Hiçbir elektrikli cihazı devreye sokmayınız veya çıkarmayınız.
Çakmak veya kibrit kullanmayınız. Sigaranızı söndürünüz.
• Gaz gelişini kesmek için (erişme durumuna göre) gazın ana giriş vanasını ve/veya gazla çalışan cihazların
vanalarını kapatınız.
• Kapı ve pencelereleri açarak ortamı havalandırınız.
• Gaz alarm cihazı bu önlemlerin alınmasından sonra bile alarm vermeye devam ediyor ve gaz kaçağının
sebebi belirlenemiyorsa bulunduğunuz mekânı boşaltınız. Alarm sesini susturmak amacıyla da olsa, hiçbir
elektrikli cihazın fişini çekmeyınız. Doğalgaz kullanıyorsanız yetkili gaz kuruluşunu (İGDAŞ, BOTAŞ
gibi) haberdar ediniz. Tüpgaz için şikayetinizi ilgili kuruluşa bildiriniz Doğalgaz ortamında alevlenme
varsa vanalardan gaz gelişini kesmeden alevleri söndürmeye kalkışmak yararsız ve çok tehlikelidir.
• Gaz konsantrasyonu alarm düzeyinin altına düştüğünde alarm sesi kendiliğinden kesilecektir. Alarm
durumunda ne yapılacağının aynı mekânı paylaştığınız tüm bireylere öğretilmesinde büyük yarar vardır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Kablo bağlantıları dışındaki amaçlarla cihazın açılmasına ve kurcalanmasına izin vermeyiniz. Gaz alarm
cihazının ayarları sadece yetkili servislerce yapılabilir.
• Alkol vb. madde buharları, spreyler, çok yoğun sigara dumanı, çakmak gazı, keskin kokulu temizlik
maddeleri cihazı yanıltarak alarm vermesine sebep olabilir.
• Cihazın dışını temizlemek için sadece hafif nemli bir toz bezi kullanın.
TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Tüketimi : 2W Ağırlık :
Çalışma gerilimi : GDR-1224L ve GDR-1224M : 200g
GDR-1224L ve GDR-1224M : 12/24V DC GDR-220L ve GDR-220M : 290g
GDR-220L ve GDR-220M : 220V AC 50Hz Kasa : ABS
Röle çıkışı : 10 A 220 V AC, 8A 30V DC Koruma sınıfı (IP) : 42
N/A ve N/K Otomatik sigorta : 500mA
Isınma süresi : <1 dakika Ebatlar : 140x100x50mm
Alarm süresi : < 10 saniye Sensör tipi : Yarıiletken
Koruma Alanı : 50m² Sensör Ömrü : 5 yıl
Çalışma Sıcaklıklığı : (-10°C) - (+50°C) Renk : Beyaz
Bağıl nem : %0-95 (yoğunlaşmamış)
Sesli alarm : Piezoelektrik buzzer, 85dB/1m
Görsel alarm : Kırmızı alarm, sarı hata LED’I

GARANTİ ŞARTLARI
Cihazın arka kapağında belirtilen seri numaralı gaz detektörü, bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmak kaydıyla, garanti belgesinde yazılı şartlar dahilinde İKİ YIL süreyle garantilidir. Garanti haklarından yararlanabilmeniz için garanti süresi içinde satıcı firma tarafından onaylanmış garanti belgesi ile birlikte yetkili servise baş vurmalısınız. Cihazın posta veya kargo ile gönderilmesi durumunda şikayetinizin açıklamasını, garanti belgenizin fotokopisini, adresinizi ve varsa telefon numaranızı eklemeyi unutmayınız. Geliş ve dönüşe ait posta veya kargo ücreti müşteriye aittir.
Hiç yorum yok: